Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie I.

Cíle předmětu

• osvojit si základní pojmy z oblasti struktury atomů a chemických vazeb,
• hledat souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu,
• seznámit se se zákonitostmi průběhu chemických reakcí z hlediska kinetiky a termodynamiky,
• sestavit a vyčíslit chemické rovnice, provést stechiometrické výpočty.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6.
TRŽIL, Jan, Jaroslav ULLRYCH a Václav SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1995. ISBN 80-7078-252-8.
http://rccv.vsb.cz/itutor

Doporučená literaturaTyp studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2001/03
Zkratka CH I.
Název předmětu česky Chemie I.
Název předmětu anglicky Chemistry I.
Kreditů 7
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Šárka Langová, CSc.