Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analytická chemie II.

Cíle předmětu

Posluchač získá ucelený přehled o metodách instrumentální analýzy tak, aby je mohl samostatně aplikovat v běžné laboratorní praxi.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Analytická chemie II (PDF, 25 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

PRAUS, P., VONTOROVÁ, J. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB-TUO,2015. ISBN 978-80-248-3734-5.

Doporučená literatura

HOLZBECHER, Z., CHIRAÁČEK, J. a kol. Analytická chemie. Praha: SNTL/ALFA, 1987.

TOMÍK, B., POLJAK, B., JIRKOVSKÝ, R. Analytická chemie pro hutníky. Praha: SNTL/ALFA, 1988.

VLÁČIL, F. a kol. Příklady z chemické a instrumentální analýzy. Praha: SNTL/ALFA, 1983. ISBN 80-85427-04-4 .

CHURÁČEK, J. a kol. Analytická separace látek. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00569-8.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2025/01
Zkratka ACHII
Název předmětu česky Analytická chemie II.
Název předmětu anglicky Analytical Chemistry II.
Kreditů 7
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.