Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský seminář I.

Cíle předmětu

Cíle předmětu: Zapojit studenty do řešení jejich vypracování diplomové práce.

Získané znalosti: rešeršní a vědecká práce dle zaměření diplomové práce.

Získané dovednosti: vypracování závěrečné absolventské práce.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Dle zadávacího listu diplomové práce.

Doporučená literatura

Dle zadávacího listu diplomové práce.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2014/02
Zkratka BS I.
Název předmětu česky Bakalářský seminář I.
Název předmětu anglicky Bachelor Seminar I.
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.