Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kvalita v analytické chemii

Cíle předmětu

Cíle předmětu:
• poskytnout zevrubný přehled opatření, postupů a nástrojů k zajištění kvality dat produkovaných analytickými laboratořemi,
• poskytnout zevrubný přehled opatření, postupů a nástrojů k dokumentaci činností prováděných při zajišťování kvality dat,
• podat posluchačům dostačující informace o managementu kvality v analytických laboratořích.

Získané znalosti:
schopnost posoudit a nalézt vhodnou analytickou metodu; schopnost zvolit vhodné kalibrační a validační postupy; schopnost výběru vhodných metrologických postupů; schopnost výběru vhodných postupů vnitrolaboratorní i mezilaboratorní kontroly; schopnost orientace v systému managementu kvality.

Získané dovednosti:
schopnost provádět a vyhodnocovat kalibračních postupů; schopnost konstruovat a používat regulační diagramy; schopnost provádět validaci analytické metody; schopnost provádět metrologické zabezpečení analytické laboratoře.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

PRAUS, P., KLIKA, Z. a DOMBEK, V. Základy analytické chemie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. ISBN: 80-7078-896-8.

Studijní opora dostupná z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/617/617-Eckschlager-Chemometrie.pdf

Doporučená literatura

MILDE, D. a SUCHÁNEK, M. (Eds.). Kvalimetrie 22: Průvodce kvalitou v analytické chemii - Pomůcka pro akreditaci. Praha: Eurachem, 2017. ISBN: 978-80-86322-10-0 .
Dostupné z: http://www.eurachem.cz/user-files/files/kvalimetrie-22-final.pdf

SUCHÁNEK, M. a MILDE, D. (Eds.). Kvalimetrie 21: Referenční materiály v chemické analýze. Nastavení a používání cílové nejistoty měření. Praha: Eurachem, 2016. ISBN: 978-80-86322-09-4 .

SUCHÁNEK, M. (Ed.). Kvalimetrie 17: Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. Pomůcka k zajišťování kvality v chemických, biochemických a klinických laboratořích. Praha: Eurachem, 2010. ISBN: 80-86322-05-X .


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2027/01
Zkratka KACH
Název předmětu česky Kvalita v analytické chemii
Název předmětu anglicky Quality in Analytical Chemistry
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.