Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoře procesního inženýrství

Cíle předmětu

- aplikovat teoretické znalosti získané ve výuce procesního inženýrství při práci s aparáty poloprovozního měřítka
- experimentálně ověřit základní principy procesů sdílení tepla, hmoty a hybnosti
- seznámit studenty s praktickými zkušenostmi a experimenty v poloprovozním měřítku

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Návody do laboratoře z procesního inženýrství, VŠB-TUO, 2010. Dostupné na: http://katedry.fmmi.vsb.cz/619/login.php, uživatelské jméno a heslo: LPI4

Doporučená literatura

WICHTERLE Kamil, VEČEŘ Marek. Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012.
ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7.
NEUŽIL, Lubomír a Vladimír MÍKA. Chemické inženýrství II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1993. ISBN 80-7080-170-0.
ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-489-0.
ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství II. Vyd. 2., přeprac. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-492-0.
MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. I. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.
MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. II. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.
HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2030/02
Zkratka LPI
Název předmětu česky Laboratoře procesního inženýrství
Název předmětu anglicky Process Engineering Laboratories
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.