Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Procesní inženýrství

Cíle předmětu

- student rozumí základním chemicko-inženýrským pojmům
- umí aplikovat základní výpočetní vztahy pro návrh procesů a aparátů
- dovede se orientovat v odborné literatuře

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] MIKA V.: Základy chemického inženýrství, SNTL Praha 1981
[2] BAFRNEC, M., BÁLEŠ, V., LANGFELDER, I., LONGAUER, J. Chemické
inžinierstvo I. 440 s, Malé centrum, Bratislava,1999
[3] DOJČANSKÝ, J., LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. 392 s,
Malé centrum, Bratislava, 2000

Doporučená literatura

Výběr, dle tématu dizertační práce.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-0963/02
Zkratka PI
Název předmětu česky Procesní inženýrství
Název předmětu anglicky Process Engineering
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.