Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí i praktických zkušeností při provádění složitějších výpočtů a simulací s použitím tabulkového procesoru MS Excel. Prováděné výpočty budou zaměřeny na oblast klasické i instrumentální analýzy s cílem rozšíření praktických dovedností při využití snadno dostupného MS Excelu (bez nutnosti pořízení dalších specializovaných programů).

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, L. Výpočty rovnovážných stavů v analytické chemii, 2009. http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/617/617-Bartonova-Vypocty-rovnovaznych-stavu.pdf

KOTOUČEK, M. a J. SKOPALOVÁ. Příklady z analytické chemie, 4. doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997.

DE LEVIE, R. How to Use Excel in Analytical Chemistry and General Scientific Data Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN-13: 978-0521644846 .

Doporučená literatura

FOGL, J. a VOLKA, K. Analytické tabulky, 2. vydání. Praha: VŠCHT Praha, 2000. ISBN 978-80-7080-371-4.

FREISER, H., Calculations in Analytical Chemistry – a Spreadsheet Approach. USA: CRC Press, 1992. ISBN-13: 978-0849347177 .


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0971/01
Zkratka VACH
Název předmětu česky Výpočty v analytické chemii s použitím tabulkového procesoru MS EXCEL
Název předmětu anglicky Calculations in analytical chemistry using the MS EXCEL
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.