Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Obecná chemie

Cíle předmětu

- Osvojení základních pojmů z oblasti struktury atomů a chemických vazeb.
- Znalost souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu.
- Poznání zákonitostí průběhu chemických reakcí.
- Sestavení a vyčíslení chemických rovnic, provedení stechiometrických výpočtů.
- Základy termodynamiky a kinetiky chemických reakcí.
- Acidobazické a oxidačně redukční chemické reakce.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6.
http://rccv.vsb.cz/itutor
http://www.highered.mcgraw-hill.com/sites/0073656011/

Doporučená literatura

http://rccv.vsb.cz/iTutor/
CHANG, Raymond. Chemistry. 4 th edition. Hightstown, USA, Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 0-07-010518-9.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-2021/02
Zkratka OCH
Název předmětu česky Obecná chemie
Název předmětu anglicky General Chemistry
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Šárka Langová, CSc.