Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematické modelování inženýrských úloh

Cíle předmětu

Studenti se naučí strukturálnímu přístupu k matematické formulaci úloh inženýrské praxe,
s jehož pomocí by měli analyzovat zadaný problém, formulovat matematickou úlohu,
zvolit a správně použít vhodnou matematickou metodu.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Vlček, J.: Matematické modelování. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Drábek, P. - Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. ZČU Plzeň, 2001.
Mathematical Modelling (Ed. M.S. Klamkin). SIAM, 1989.

Doporučená literatura

Kuneš, J. - Vavroch, O. - Franta, V.: Základy modelování. SNTL, Praha 1989.
Mathematical Modeling with Multidisciplinary Applications. Edited by Xin-She Yang, John Wiley & Sons, Inc., UK, 2013


Typ studianavazující magisterské, magisterské
Kód310-3040/02
ZkratkaMMIU
Název českyMatematické modelování inženýrských úloh
Název anglickyMathematical modeling of engineering problems
Kreditů5
Garantdoc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Jazyk výukyangličtina