Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematické modelování inženýrských úloh

Cíle předmětu

Studenti se naučí strukturálnímu přístupu k matematické formulaci úloh inženýrské praxe,
s jehož pomocí by měli analyzovat zadaný problém, formulovat matematickou úlohu,
zvolit a správně použít vhodnou matematickou metodu.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

www.mdg.vsb.cz/portal/index.php

Povinná literatura

Vlček, J.: Matematické modelování. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Drábek, P. - Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. ZČU Plzeň, 2001.
Mathematical Modelling (Ed. M.S. Klamkin). SIAM, 1989.

Doporučená literatura

Kuneš, J. - Vavroch, O. - Franta, V.: Základy modelování. SNTL, Praha 1989.
Mathematical Modeling with Multidisciplinary Applications. Edited by Xin-She Yang, John Wiley & Sons, Inc., UK, 2013


Typ studia magisterské, navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 310-3040/02
Zkratka MMIU
Název předmětu česky Matematické modelování inženýrských úloh
Název předmětu anglicky Mathematical modeling of engineering problems
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.