Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická dokumentace ve strojírenství

Cíle předmětu

Cílem předmětu je objasnit posluchačům bakalářského studia problematiku tvorby technické dokumentace. Posluchači se seznámí s různými formami dokumentace, od studií, projektů až po prováděcí dokumentaci, potřebnou pro realizaci nových technických objektů a opravy a údržbu stávajících. Dále budou seznámeni s legislativními podmínkami pro tvorbu jednotlivých forem dokumentace. Budou schopni nejenom tvořit různé typy technické dokumentace, ale i využívat dostupné typy dokumentace pro získání informací pro konstrukci a tvorbu projektů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6
KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. [online] dostupne z www
<http://robot2.vsb.cz/elekskripta/technicka_dokumentace/titulni_strana.htm>

Doporučená literaturaTyp studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 354-0348/02
Zkratka TDvS
Název předmětu česky Technická dokumentace ve strojírenství
Název předmětu anglicky Technická dokumentace ve strojírenství
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.