Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie

Cíle předmětu

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky.
Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností.
Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Chemie prvků (PDF, 6 MiB)
Obecná chemie (PDF, 6 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Leško J., Tržil J., Ullrych J.: Obecná chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1998
2. Leško J., Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1999
3. Tržil J., Ullrych J., Slovák: Příklady z chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1994

Doporučená literaturaTyp studia navazující magisterské, bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3007/03
Zkratka CH
Název předmětu česky Chemie
Název předmětu anglicky Chemistry
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.