Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukční cvičení

Cíle předmětu

Cílem předmětu je studenta seznámit s obecnými konstrukčními postupy a postupy návrhu vybraných konstrukčních uzlů. Dále bude seznámen se softwarovými nástroji používanými při konstruování.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS a Jiří DVOŘÁČEK. Základy konstruování. Vydání šesté. Brno: CERM, Akademické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7204-921-9.
[2] SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard Gordon BUDYNAS, HARTL, Martin a Miloš VLK, ed. Konstruování strojních součástí. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 2010. Překlady vysokoškolských učebnic, sv. 3. ISBN 978-80-214-2629-0.

Doporučená literatura

Dle zadání projektu.


Typ studianavazující magisterské
Kód354-0646/01
ZkratkaKC
Název českyKonstrukční cvičení
Název anglickyPractising of the Mechanical Design
Kreditů3
GarantIng. Milan Mihola, Ph.D.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština