Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická geometrie

Cíle předmětu

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti
• obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných
v technické praxi

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Machala, F.: Plochy technické praxe. Skriptum UP Olomouc, 1986
Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG,
díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.

Doporučená literatura

Machala, F.: Plochy technické praxe. Skriptum UP Olomouc, 1986
Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG,
díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2115/01
Zkratka TG
Název předmětu česky Technická geometrie
Název předmětu anglicky Technical Geometry
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. František Červenka