Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Repetitorium z konstruktivní geometrie

Cíle předmětu

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti
• ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody
• obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1/ Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.:
Mongeovo promítání, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997.ISBN 80-7078-465-2
2/ Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.:
Pravoúhlá axonometrie, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996.ISBN 80-7078-388-5
3/ Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. -
Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.ISBN 80-7078-262-5
4/ Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. -
Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.ISBN 80-248-0407-7
5/ Plocková, E.: Základní úlohy z deskriptivní a konstruktivní geometrie
(pracovní listy). Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1998.ISBN 80-7078-127-0
6/ Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG,
díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.ISBN 80-7078-282-X
7/ Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie,
díl 5: Křivky a plochy technické praxe, Ostrava 1999.ISBN 80-7078-689-2
8/ www.studopory.vsb.cz

Doporučená literatura

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967.
Medek, V. - Zámožík, J.: Konstr. geom. pre technikov, ALFA,
Bratislava, 1978.
http://mdg.vsb.cz/M


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2123/01
Zkratka RzKG
Název předmětu česky Repetitorium z konstruktivní geometrie
Název předmětu anglicky Compendium of Constructive Geometry
Kreditů 1
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Jana Bělohlávková