Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Parciální diferenciální rovnice pro inženýry

Cíle předmětu

Předmět se zabývá matematickým modelováním založeným na rovnicích matematické fyziky. Studenti získají pokročilé znalosti a dovednosti z daných partií matematiky přizpůsobené potřebám praktického modelování v inženýrské praxi. Předmět je zaměřen na klasické metody řešení úloh vyjádřených pomocí parciálních diferenciálních rovnic.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Povinná literatura

Drábek, P., Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. http://mi21.vsb.cz.
James, G.: Advanced Modern Engineering Mathematics. Addison-Wesley, 1993. ISBN 0-201-56519-6

Doporučená literatura

Franců, J.: Parciální diferenciální rovnice. Akademické nakladatelství CERM, 2018 (5. vydání).
Drábek, P., Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice: úvod do klasické teorie. Západočeská univerzita, Plzeň, 2001.
Ka Kit Tung: Methods for Partial Differential Equations. https://amath.washington.edu/courses/2019/spring/amath/503/a.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-3146/01
Zkratka PDEI
Název předmětu česky Parciální diferenciální rovnice pro inženýry
Název předmětu anglicky Partial differential equations for engineers
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.