Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Simulační a numerické metody

Cíle předmětu

Předmět se zabývá matematickým modelováním založeným na obyčejných diferenciálních rovnicích. Studenti získají pokročilé znalosti a dovednosti z daných partií matematiky přizpůsobené potřebám praktického modelování v inženýrské praxi. Předmět je zaměřen na analytické i numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Krajc, B., Beremlijski, P.: Obyčejné diferenciálni rovnice. http://mi21.vsb.cz.
Kučera, R.: Numerická matematika pro Aplikované vědy a technologie. VŠB – TU Ostrava, skriptum, 2016.
Čermák, L.: Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic. VUT Brno, skriptum, 2020 . (https://math.fme.vutbr.cz/Home/cermakl/soubory-ke-stazeni)
Chapra, S., Canale, R.: Numerical Methods for Engineers. McGraw-Hill Education, 2009.

Doporučená literatura

M.T.Heath: Scientific Computing. An Introductory Survey, McGraw-Hill, New York, 2002. M.T.Heath: Scientific Computing. An Introductory Survey, McGraw-Hill, New York, 2002.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-3147/01
Zkratka SNM
Název předmětu česky Simulační a numerické metody
Název předmětu anglicky Simulation and numerical methods
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.