Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy mechaniky a biomechaniky

Cíle předmětu

Cíle předmětu: Všeobecná znalost, orientace a aplikace interdisciplinárních základů mechaniky a biomechaniky (inženýrství, lékařství, sport, rehabilitace, návrh strojních součástí, pevnostní a tuhostní analýzy, experiment, osteosyntéza, traumatologie). Student získá rozhled v bioinženýrských/mechanických oborech.

Získané dovednosti: Student bude schopen základní orientace v problematice biomechaniky a mechaniky. Seznámí se s inženýrskými a inženýrsko-lékařskými přístupy řešení v praxi. Bude schopen provádět rozbor zatížení, experimentální měření, numerické modelování.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

není

Povinná literatura

KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1, VŠB-TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-243-9.
KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 2), VŠB-TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124.
KŘEN, J., ROSENBERG, J., JANÍČEK, P. Biomechanika. Západočeská univerzita, Plzeň, 2.vyd.2001, 380 s.
VALENTA, J. a kol. Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha, ČVUT, 2008
JANURA, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc: Univ. Palackého, 2003. 1.vyd. 84 s.
ČADA, R.; FRYDRÝŠEK, K.; SEJDA, F.; DEMEL, J.; PLEVA, L.: Analysis of Locking Self-Taping Bone Screws for Angularly Stable Plates, Journal of Medical and Biological Engineering, Volume: 37, Issue: 4, Pages: 612-625, 2017, Doi: 10.1007/S40846-017-0279-4, Issn: 1609-0985 , If 0.989

Doporučená literatura

FRYDRÝŠEK, K. (2016). Basic Strength and Elasticity of Materials, VŠB - Technical University of Ostrava, 1-264, ISBN 978-80-248-3870-0
LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3.
KUTÍLEK, P., ŽIŽKA, A. Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky, skripta, ČVUT, 2012.
KUTÍLEK, P., ŽIŽKA, A., POUŠEK, L. Praktika z rehabilitačního inženýrství, protetiky-ortotiky a biomechaniky, skripta, ČVUT, 2010.
ŽIVČÁK, J. a kol. Základy bioniky a biomechaniky, Prešov: ManaCon, 2004,
DANIEL, M., MAREŠ, T. Experimentální biomechanika. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008.
PLEVA, L. Zevní fixace v traumatologii, Traumatologické centrum FNsP Ostrava, 1992.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 330-2005/02
Zkratka ZaMeBi
Název předmětu česky Základy mechaniky a biomechaniky
Název předmětu anglicky Fundamentals of Mechanics and Biomechanics
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.