Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ročníkový projekt

Cíle předmětu

Cílem ročníkového projektu je příprava na bakalářskou práci. Obsahem ročníkového projektu je:
1) provést rešerši k problematice bakalářské práce, rešerši systematicky uspořádat a kriticky
zhodnotit,
2) na základě rešerše navrhnout dvě nebo více alternativních řešení tématu bakalářské práce,
zhodnotit je podle zvolených kriterií a vybrat nejvhodnější řešení.
Při zpracování práce je student veden vedoucím bakalářské práce k samostatnému
a systematickému přístupu, k využívání zahraniční literatury, k využívání norem, k aplikaci
znalostí získaných během studia, k ekologickým řešením, úsporám energie apod.
Je hodnocena i formální stránka práce, citace pramenů podle normy ISO 690 apod.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím ročníkového projektu.

Doporučená literatura

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím ročníkového projektu.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0312/05
Zkratka RočPr
Název předmětu česky Ročníkový projekt
Název předmětu anglicky Annual Project
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.