Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydraulické mechanismy

Cíle předmětu

Studenti získají základní znalosti o hydraulických prvcích a systémech. Budou umět identifikovat jednotlivé prvky systému, vysvětlit jejich význam a funkci. Budou schopni navrhnout a sestavit základní hydraulické obvody.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Hydraulics - anglická verze)
Další studijní opory na http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Povinná literatura

[1] PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
[2] KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura

[1] PAVLOK, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 41 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
[2] PAVLOK, B. Potrubní systémy a armatury. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 81 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
[3] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5.
[4] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
[5] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s.
[6] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0.
[7] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p.
SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Hydraulics - anglická verze)

Další studijní opory na http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0325/02
Zkratka Hydmech
Název předmětu česky Hydraulické mechanismy
Název předmětu anglicky Hydraulic mechanisms
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.