Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Praktikum z hydraulických a pneumatických mechanismů

Cíle předmětu

Studenti budou aplikovat poznatky z hydraulika a pneumatiky při přípravě bakalářské práce.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářské práce.

Doporučená literatura

Studijní literatura bude zadána individuálně podle zaměření bakalářské práce.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0328/02
Zkratka PrakHaP
Název předmětu česky Praktikum z hydraulických a pneumatických mechanismů
Název předmětu anglicky Practicum from hydraulic and pneumatic mechanisms
Kreditů 15
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík