Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový seminář

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s metodikou řešení magisterské diplomové práce, s vyhledáváním literatury a dalších podkladů s využitím internetových databází. Budou upozorněni na správnou citaci odkazů ve smyslu platných norem.
Při konzultacích získají přesnou informaci o zadaném tématu diplomové práce.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Podle seznamu odborné literatury v zadání diplomové práce.

Doporučená literatura

Podle seznamu odborné literatury v zadání diplomové práce.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0507/03
Zkratka DipSe
Název předmětu česky Diplomový seminář
Název předmětu anglicky Diploma Seminary
Kreditů 8
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.