Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování hydraulických mechanizmů

Cíle předmětu

V předmětu Projektování hydraulických mechanizmů se studenti naučí řešit základní úlohy syntézy hydraulických obvodů, tzn. projektovat základní hydraulické obvody. Dovedou navrhovat možné struktury systému s ohledem na funkčnost, přesnost řízení, energetickou úspornost, ekologičnost, provozuschopnost, životnost, provozní náklady a cenu.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

SIVÁK, V. Projektování hydraulických systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1990.
PIVOŇKA, J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987.
KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha, SNTL, 1986.
PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. dostupné z: http://www.338.vsb.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pavlok-hydraulicka-zarizeni-stroju.pdf

Doporučená literatura

NEPRAŽ, F., NEVRLÝ, J., PEŇÁZ, V., TŘETINA, K. Modelování systémů s hydraulickými mechanizmy. Brno: Bosch Rexroth, 2002.
KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Mobilné pracovné stroje. Žilina: ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0.
GÖTZ, W. Hydraulics. Theory and Application. Ditzingen: Rexroth Bosch Group + OMEGON, 1998. 291 s. ISBN 0-7680-0242-7.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0509/02
Zkratka ProHM
Název předmětu česky Projektování hydraulických mechanizmů
Název předmětu anglicky Design of Hydraulic Mechanisms
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu Dr. Ing. Miroslav Bova