Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hornická termo a hydromechanika

Cíle předmětu

Studenti se podrobněji seznámí s hydromechanikou, termodynamikou plynů a okrajově se sdílením tepla. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu energie.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Noskievič a kol. : Mechanika tekutin, SNTL/ALFA, 1987.
Noskievič, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P.- Janalík,J.: Mechanika tekutin-sbírka příkladů. Skripta VŠB, 1988.
Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin-příručka pro laboratorní cvičení. Skriptum VŠB, 1987.
Enenkl,V. a kol. : Termomechanika. VUT Brno 1983.
Kadlec,Z. : Termomechanika, návody do cvičení. VŠB Ostrava 2008

Doporučená literatura

. .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0533/02
Zkratka HTaH
Název předmětu česky Hornická termo a hydromechanika
Název předmětu anglicky Thermomechanics and Hydromechanics for Mining Engineering
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.