Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaná mechanika v JE

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s fyzikálním významem turbulentního a laminárního proudění tekutin. Metody matematického modelování budou využity při návrhu matematického modelu proudění v aplikacích zaměřených na řešení přirozené konvekce, proudění příměsí a hmotných částic, přestupu tepla stěn, radiace, vícefázové proudění. Řešení bude porovnáno s teorií a experimenty a stanovení mezí řešitelnosti v daném aplikačním oboru.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

no

Povinná literatura

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 154 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM)
KOZUBKOVÁ, M. Matematické modely kavitace a hydraulického rázu. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2009. 130s. ISBN 978-80-248-2043-9.

Doporučená literatura

INCROPERA, F. a kol. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6. edition, John Wiley and Sons 2007, 996p., ISBN 978-0-471-45728-2


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0542/02
Zkratka AMvJE
Název předmětu česky Aplikovaná mechanika v JE
Název předmětu anglicky Applied mechanics in JE
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.