Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tekutinové systémy mobilních zařízení

Cíle předmětu

V předmětu Tekutinové systémy mobilních zařízení získají studenti rozšířené znalosti z oblasti hydrostatických pohonů a převodů mobilních strojů. Seznámí se se specifickými požadavky na hydrauliku mobilních strojů a zařízení. Znalosti problematiky pracovních kapalin hydraulických obvodů uplatní při návrhu vhodných pracovních kapalin hydraulických systémů mobilních zařízení. Základy hydrostatiky uplatní při návrhu brzdových systémů, znalosti základů teorie pohonů uplatní při návrhu hydrostatických pohonů pojezdu a nadstavby mobilního stroje, znalosti teorie hydrostatických převodů uplatní při návrhu a výpočtu hydrostatického převodu mobilního stroje. Dovedou spočítat tlakové ztráty v hydraulických obvodech mobilního stroje, dovedou vyřešit rozběh hydrostatického pohonu, dovedou řešit i náročnější případy dynamických jevů v hydrostatickém systému mobilního stroje. Seznámí se s moderními možnostmi řízení hydrostatických pohonů, jako je proporcionální řízení a servořízení. Umí provést nejen analýzu dynamického chování hydraulického systému mobilního zařízení, ale i syntézu hydraulického systému pro jednodušší aplikace.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

PAVLOK, B.; HRUŽÍK, L.; BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné na: http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/414/?ucebni-opory .
PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2001. 158 s. ISBN 80-7078-620-5.
PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
KOPÁČEK, J.; ŽÁČEK, M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003.

Doporučená literatura

KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanizmy. Praha : SNTL Praha, 1986. 272 s.
KOREIS, J. Přenosové systémy dopravních prostředků. Pardubice : ES Univerzity Pardubice, 1999. 136 s. ISBN 80-7194-204-9 .
KUČÍK, P.; STRÁŽOVEC, I.; KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Žilina : ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0544/02
Zkratka TSMZ
Název předmětu česky Tekutinové systémy mobilních zařízení
Název předmětu anglicky Fluid Systems of Mobile Machines
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.