Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování proudění s přenosem tepla

Cíle předmětu

V předmětu se studenti a posluchači podrobně seznámí se základními pojmy z oblasti modelování proudění tekutin a přenosu tepla, tj. kondukce a konvekce. Dále získají znalosti o matematických modelech vícefázového proudění se změnou fáze (např. kavitace), o optimalizaci geometrie z hlediska hydraulických veličin a o možnosti modelování časově závislých vírových struktur. Vybrané problémy se naučí řešit s využitím dostupných software.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] KOZUBKOVÁ, M., BLEJCHAŘ, T., BOJKO, M. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 174 s. ISBN 978-80-248-2491-9 .
[2] KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M., BLEJCHAŘ, T. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019, 224 s. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>.
[3] KOZUBKOVÁ, M. Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TUOstrava, 2008. 115 s. ISBN 978-80-248-1913-6. (Elektronická publikace na CD ROM).
[4] KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti- návody do cvičení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. 116 s. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>.
[5] ANSYS Fluent User’s Guide (Release 18.2). 2017.
[6] INCROPERA, P. F., DEWITT, P. D., BERGMAN, L. T., LAVINE, S. A. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 997 s. ISBN 978-0-471-45728-2.

Doporučená literatura

[1] BOJKO, M. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – FLUENT. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 144 s. ISBN 978-80-248-1909-9.
[2] BLEJCHAŘ, T. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – CFX. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. 138 s. ISBN 978-80-248-2050-7.
[3] BLEJCHAŘ, T. Turbulence Modelování proudění – CFX. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 263 s. ISBN 978-80-248-2606-6.
[4] KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M., KRUTIL, J., BLEJCHAŘ, T. MODELOVÁNÍ SPALOVÁNÍ PALIV – UČEBNÍ TEXT. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 288 s. ISBN 978-80-248-3144-2.
[5] ANSYS Fluent Theory Guide (Release 18.2). 2017.
[6] ANSYS Fluent Tutorial Guide (Release 18.2). 2017.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0546/06
Zkratka MPsPT
Název předmětu česky Modelování proudění s přenosem tepla
Název předmětu anglicky Modeling of fluid flow with heat transfer
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.