Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dynamika skutečné tekutiny

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen

Specifikovat proudění laminární a turbulentní, včetně matematických modelů
Řešit problémy proudění (rychlostní profily a tlakové ztráty) v zjednodušených geometriích
Definovat mezní vrstvu při obtékání desky případně dalších útvarů
Určovat oblasti separace proudění
Orientovat se v metodách zabývajících se turbulentním prouděním

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

ANDERSON J. D. Jr. Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill Higher Education. 2001. 912p. ISBN 0-07-237335-0 

Doporučená literatura

HOUGHTON E.L., CARPENTER, P. W. Aerodynamics for Engineering Students. Fifth Edition. Butterworth-Heinemann an imprint of Elsevier Science. 2003, 614 p., ISBN 0 7506 5111 3 
INCROPERA, P. F., DEWITT, P. D., BERGMAN, L. T., LAVINE, S. A., Fundamentals of Heat and mass transfer. 997 s. ISBN 978-0-471-45728-2.


Typ studia bakalářské, navazující magisterské, magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0548/01
Zkratka RFDyn
Název předmětu česky Dynamika skutečné tekutiny
Název předmětu anglicky Real Fluid Dynamics
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.