Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydraulické prvky a systémy

Cíle předmětu

Rozšíření znalostí z konstrukce, vlastností, matematického popisu statických a dynamických vlastností hydraulických prvků.
Osvojit si moderní metody analýzy a syntézy hydrostatických systémů.
Rozšířit znalosti z problematiky řízení hydrostatických systémů.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 156 s. ISBN 978-80-248-2983-8.
[2] Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
[3] Baroška, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina: Hydropneutech, s.r.o., 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6.
[4] Pivoňka, J. a kol. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL Praha, 1987. 624 s. [] [5]Souček, P. Elektrohydraulické servomechanismy. Praha: ČVUT v Praze, 1992. 158 s. ISBN 80-01-00376-0.

Doporučená literatura

[1] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s.
[2] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0.
[3] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p.
[4] CERHA, J. Hydraulické a pneumatické mechanismy I. Liberec: TU v Liberci, 2006. 317 s. ISBN 80-7372-067-1 .
[5] TURZA, J. Dynamika tekutinových systémov. Žilina: VŠDS Žilina, 1994. 194 s.
[6] ZYMÁK, V. Dynamika pulsujícího průtoku. Brno: PC-DIR s.r.o. Brno, 1994. 210 s. ISBN 80-85895-00-5.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0904/04
Zkratka HPaS
Název předmětu česky Hydraulické prvky a systémy
Název předmětu anglicky Hydraulic Elements and Systems
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík