Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pohony strojů a mechanizmů

Cíle předmětu

Rozšíření znalostí z konstrukce, vlastností, řízení a charakteristik pohonů. Prohloubení znalostí charakteristik, vlastností a řízení spalovacích motorů, elektromotorů, hydraulických motorů, pneumatických motorů, mechanických převodů, hydrostatických převodů, hydrodynamických převodů (spojky a měniče) a kombinovaných převodů. Porovnání a hodnocení různých typů motorů a převodových mechanizmů podle daných kritérií.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] KOPÁČEK, J. Pohony a převody. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2. vyd. 2009, s. 211, ISBN 978-80-248-1967-9
[2] KOPÁČEK, J. Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2. vyd. 2009, 180 s., ISBN 978-80-248-1988-4
[3] MÁLIK, L., KUČERA, L. Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 1999. 417 p. ISBN 80-7100-513-4.
[4] TRNKA, J., URBAN, J. Spalovacie motory. Alfa Bratislava, 1992, 563 s., ISBN 80-05-01081-8
[5] KÜMMEL, F. Elektrické pohony, úlohy a riešenia. Alfa Bratislava, 1987. s. 465. ISBN 80-05-00081-2.
Doporučená literatura

[1] KUČÍK, P., STRÁŽOVEC, I., KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie, Mobilné pracovné stroje. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0.
[2] EXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Lohr am Main, Germany: Rexroth AG., 1991. 344 p. ISBN 3-8023-0266-4 .
[3] BOLDEA, I., NASAR, S. A. Electric drives. Boca Raton: CRC Press. 1999. 411 p. ISBN ISBN: 0-8493-2521-8.
[4] CROWDER, R. Electric Drives and Electromechanical Systems. Elsevier, 2006. 287 p. ISBN 978-0-7506-6740-1 . Available: https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpEDES0008/viewerType:toc//root_slug:electric-drives-electromechanical/url_slug:electric-drives-electromechanical?b-q=Electric%20drives%20and%20electromechanical%20systems&sort_on=default&b-subscription=true&b-group-by=true&b-sort-on=default&b-content-type=all_references&include_synonyms=yes


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0906/04
Zkratka PSM
Název předmětu česky Pohony strojů a mechanizmů
Název předmětu anglicky Drives of machines and mechanisms
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík