Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydrostatické převody

Cíle předmětu

Studující se podrobně seznámí s konstrukcí a funkcí
hydrostatického převodu. Dovede analyzovat a popsat statické a dynamické vlastnosti hydrostatického převodu s cílem navrhnout jeho optimální strukturu.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Kopáček, J. Hydrostatické převodové mechanismy. Praha : SNTL Praha, 1988.
272 s.
2. Kopáček, J. Pohony a převody. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1992. 171 s.
3. Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy, díl 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava,
2001. 156 s. ISBN 80-7078-620-5.
4. Vaněk, A. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: ACADEMIA, 2003. 526 s. ISBN 80-200-1045-9.

Doporučená literatura

1. KUČÍK, P.; STRÁŽOVEC, I.; KRIŠŠÁK, P. Hydraulický prenos energie. Mobilné pracovné stroje. Žilina: ŽU v Žiline, 2000. 384 s. ISBN 80-7100-725-0.
2. SIVÁK, V. Projektování hydraulických systémů. Ostrava: VŠB Ostrava, 1990. 333 s. ISBN 80-7078-037-1.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0913/02
Zkratka HyPr
Název předmětu česky Hydrostatické převody
Název předmětu anglicky Hydrostatic Gears
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.