Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydraulické a pneumatické mechanizmy strojů

Cíle předmětu

Dokonalé zvládnutí problematiky vlastností a chování hydraulických a pneumatických prvků, a to jak v ustáleném stavu, tak v dynamických stavech.
Analyzovat chování hydraulických a pneumatických systémů moderními metodami matematického modelování a počítačové simulace.
Prohloubit znalosti o řízení hydraulických a pneumatických prvků a systémů.
Prohloubit znalosti z problematiky energetické bilance hydraulických a pneumatických systémů včetně možnosti zvyšování jejich účinnosti.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,
2013.158 s. ISBN 978-80-248-2983-8.
2. Pavlok, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,
2008.150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
3. Kopáček, J. Pohony a převody. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1992. 171 s.
4. Kopáček, J. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003.
94 s.
5. Souček, P. Elektrohydraulické servomechanismy. Skriptum. Praha : ČVUT v
Praze, 1992. 158 s.

Doporučená literatura

1. Kopáček, J. Hydrostatické převodové mechanismy. Praha : SNTL Praha, 1988.
272 s.
2. Sivák, V. Projektování hydraulických systémů. Skriptum. Ostrava : VŠB v
Ostravě, 1990
3. Pavlok, B., Hružík, L., Bova, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Ke stažení na: http://www.338.vsb.cz


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0920/02
Zkratka HaPM
Název předmětu česky Hydraulické a pneumatické mechanizmy strojů
Název předmětu anglicky Hydraulic and Pneumatic Mechanisms of Machines
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík