Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydromechanika

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s principy proudění tekutin a jejich aplikací na jednorozměrné potrubní systémy, dále budou schopni specifikovat hydrodynamická čerpadla v hydraulických obvodech, řešit neustálené proudění a hydraulický ráz v potrubním systému.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Kozubková, M a kol.: Základy hydromechaniky a zásobování hasivy, skripta, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2007, 182 str., ISBN 80-86634-53-1
INCROPERA, F., P. ET AL.. Fundamentals of heat and mass transfer. 6th ed.. Hoboken : Wiley, c2007 – xxv. 997 s. ISBN 0-471-45728-0 (váz.)978-0-471-45728-2 (dotisk : váz.)
WIDDEN, Martin. Fluid mechanics. Basingstoke: Macmillan, 1996. Foundations of engineering series. ISBN 0-333-51799-7.
KOZUBKOVÁ, M.: Dynamika 2003, el. skripta, VŠB Ostrava, 2003, 109 s.
NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999, 275 s., ISBN 80-7225-030-2
DRÁBKOVÁ, S. a kol. Mechanika tekutin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 248 s. (Elearningová učebnice). ISBN 978-80-248-1508-4.

Doporučená literatura

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 154 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM)
NOSKIEVIČ, J.Mechanika tekutin. SNTL/ALFA Praha 1990, 354 str.
JANALÍK, Jaroslav. Obtékání a odpor těles, Skripta VŠB-TU Ostrava, fak FMMI 2008, str. 108, ISBN 978-80-248-1911-2 Scripta electronica. 108 s. Dostupné z internetu:
NEPRAŽ, F.; NEVRLÝ, J.; PEŇÁZ, V.; TŘETINA, K. Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Brno: BoschRexroth, 2002. 173 s.
KOZUBKOVÁ, M. Simulace a modelování. Ostrava : Kat. hydromechaniky a hydraul. zařízení FS VŠB-TU Ostrava, 2009, Scripta electronica. 130 s. Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm
ŠŤÁVA, P, KOZUBKOVÁ, M., ZAVŘEL, J.: Trysky pro rozprašování kapaliny především
pro požární praxi. Sborník věd. prací VŠB Ostrava č. 1, 1991, roč. XXXVII, řada strojní a elektrotechnická


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0932/02
Zkratka HM-FBI
Název předmětu česky Hydromechanika
Název předmětu anglicky Hydromechanics
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.