Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování přenosu hmoty a tepla

Cíle předmětu

V předmětu si studenti rozšíří znalosti z oblasti modelování proudění tekutin a směsi tekutin a budou schopni je aplikovat na problematiku o uvažování chemických reakcí, sdílení tepla, radiace, dále s problematikou vícefázového proudění a proudění s částicemi (pevné, kapalné, plynné) ve formě diskrétní fáze. Časově závislé řešení s využitím FFT metod se používá k analýze projevů turbulence a kavitace. Metodika umožní zkoumat konstrukční návrhy zařízení s využitím optimalizace. Rozsah předmětu bude určen v souladu s tématem dizertační práce

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

ne

Povinná literatura

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 115 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM). Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M., BLEJCHAŘ, T.: Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Ostrava: VŠB-TU, 2019, 224 s. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>.
BOJKO, M. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1909-9. Dostupnost: < http://www.338.vsb.cz .
KOZUBKOVÁ, M., BLEJCHAŘ, T., BOJKO, M.: Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti, VŠB-TU Ostrava, 2019, 224 s. Dostupnost: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
INCROPERA, F., P. ET AL.. Fundamentals of heat and mass transfer. 6th ed.. Hoboken : Wiley, c2007 – xxv. 997 s. ISBN 0-471-45728-0.
ANSYS Fluent Theory Guide (Release 18.2). 2017.
ANSYS Fluent Tutorial Guide (Release 18.2). 2017.

Doporučená literatura

KOZUBKOVÁ, M. Matematické modely kavitace a hydraulického rázu. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2009. 130s. ISBN 978-80-248-2043-9.
KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M., KRUTIL, J., BLEJCHAŘ, T. MODELOVÁNÍ SPALOVÁNÍ PALIV – UČEBNÍ TEXT. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2013, 288 s. ISBN 978-80-248-3144-2.
RODI, W.: Numerische Berechnung turbulenter Stromungen in Forschung und Praxis. Sonderforschungsbereich 210, Karlsruhe: TU, 1992, 245 p.
ROACHE, P.J.: Computational Fluid Dynamics. Albuquerque: Hermosa Publishers, 1976,612 p.
VAN DEN ZANDEN, J.: Numerical Simulation on Fluid Flow. Lecture Notes, Delft: Laboratory for Aero- and Hydrodynamics, 1998, 188 p.
STULL, B.R.: An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994, 666 p.
NIKOLAY I. KOLEV. Multiphase flow dynamics. 1, Fundamentals / - 2nd ed. Berlin : Springer, c2005 - xxxv, 753 s. : il. + 1 CD-ROM ISBN 3-540-22106-9


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0951/02
Zkratka PP
Název předmětu česky Modelování přenosu hmoty a tepla
Název předmětu anglicky Modelling of Mass and Heat Transfer
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.