Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování proudění tekutin metodou konečných objemů

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s matematickým modelem proudění tekutin, fyzikálním významem laminarity a turbulence a to s využitím metody konečných objemů (MKO). Budou schopni vytvořit matematický model pro řešení aplikace na úlohy obtékání překážek, přirozené konvekce, proudění příměsí a hmotných částic, přestupu tepla stěn a problém vyřešit. Významnou částí práce bude hodnocení řešení, porovnání s teorií a experimenty a stanovení mezí řešitelnosti v daném aplikačním oboru.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

BOJKO, M. Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2008, 141 s. ISBN 978-80-248-1909-9. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>.

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 115 s. ISBN 978-80-248-1913-6. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/>.

INCROPERA, F., P. ET AL.. Fundamentals of heat and mass transfer. 6th ed.. Hoboken : Wiley, c2007 – xxv. 997 s. ISBN 0-471-45728-0.

ANSYS Fluent User’s Guide (Release 18.2). 2017.

Doporučená literatura

BOJKO, M. 3D PROUDĚNÍ – ANSYS FLUENT - učební text. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2012, 314 s. ISBN 978-80-248-2607-3. Dostupnost < http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/ >.

ANSYS Fluent Theory Guide (Release 18.2). 2017.

ANSYS Fluent Tutorial Guide (Release 18.2). 2017.

Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0953/02
Zkratka MPTMKO
Název předmětu česky Modelování proudění tekutin metodou konečných objemů
Název předmětu anglicky Modeling of Fluid Flow by Finite Volume Method
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.