Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výrobní technologie

Cíle předmětu

Cílem předmětu výuky tohoto předmětu je teoreticky pochopit základní procesy při výrobních technologiích, jako je obrábění, tváření, slévání, svařování, metrologie, povrchové úpravy, montáž apod. Výrobní technologie patří mezi základní předměty technického vzdělání ve všech stupních studia. Zahrnuje rozšířené základy čtení výkresové a výrobní dokumentace a základní znalosti všech materiálů.

Povinná literatura

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1.
ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/346/cs/studium/erasmus/Technology-of-Machining-and-CAM-Systems.pdf
PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/346/cs/studium/erasmus/Engineering-Metrology-and-Assembly.pdf

Doporučená literatura

BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s.
ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5.
BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s.
http://homel.vsb.cz/~cep77.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0003/01
Zkratka VyrTech
Název předmětu česky Výrobní technologie
Název předmětu anglicky Manufacturing Technologies
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.