Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aditivní technologie v průmyslovém designu

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s výrobou prototypů a modelů aditivní technologií (3D tiskem) s ohledem na vyučované předměty v rámci oboru Průmyslový design. Studenti se naučí základy moderních trendů konstruování s důrazem na topologickou optimalizaci a navrhování bionických konstrukcí. Výsledky si prakticky ověří 3D tiskem kovů, plastů a kompozitních materiálů.

Povinná literatura

KLOSKI, L.W., KLOSKI, N. Začínáme s 3D tiskem. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-802-5148-761.
GIBSON, I., ROSEN, D., STUCKER, B. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200 .
VIRTA, M. The Capabilities of the Fused Deposition Modeling Machine Ultimakes and its Adjusting for the Bio-medical Research Purposes. Master of Science Thesis. Examiner: Minna Kellomäko. 2013. 107 p. Faculty of Engineering Sciences. Tampere University of Technology.

Doporučená literatura

REDWOOD, Ben, Brian GARRET a Tony FADELL. The 3D Printing Handbook: Technologies, Design And Applications Hardcover. Netherlands: Coers & Roest, 2017. ISBN 9082748509 .
WOHLERS, T., GORNET, T. History of additive manufacturing. Wohlers Report. 2014. Wohler Associates.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-0005/02
Zkratka ATvPD
Název předmětu česky Aditivní technologie v průmyslovém designu
Název předmětu anglicky Additive Technologies in Industrial Design
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.