Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nástroje

Cíle předmětu

Absolvováním předmětu získá student základní přehled o nástrojích používaných v třískovém obrábění. Seznámí se se základy jejich konstrukce, vlivem řezné geometrie na jejich řezivost a podmínkami nasazení jednotlivých nástrojů z hlediska technického a ekonomického.

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/>. ISBN 978-80-248-1505-3 .

Povinná literatura

[1] MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje, Ostrava,
VŠB.TU, 1989, 132s.
[2] MRKVICA,I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava, VŠB-TU,
1999, 148s.

Doporučená literatura

[1] MRKVICA, M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU, 1986, 215s.
[2] ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986,
464s.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-0302/08
Zkratka Nást
Název předmětu česky Nástroje
Název předmětu anglicky Cutting Tools
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica