Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strojírenská metrologie

Cíle předmětu

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách.
Statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření

Povinná literatura

OBMAŠČÍK, Michal. Metrológia chýb a nejistot merania a meradiel dĺžok. Žilina : MASM, 1998. 61s. ISBN 80-85348-40-3 
TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004, 112s., ISBN 80-248-0672-X
TICHÁ, Šárka; ADAMEC, Jaromír. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2008, 92 s. ISBN 978-80-248-1916-7

Doporučená literatura

MLČOCH, Lubomir; SLIMÁK, Ivan. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha : SNTL ALFA, 1987. 325 s.
OBMAŠČÍK, Michal; SLIMÁK, Ivan; MADUDA, Miroslav. Riadenie akosti a metrologia. Bratislava : VŠDS ALFA, 1987. 271 s.
DVOŘÁK, Rudolf; CHMELÍK, Václav; MAREK, Mirko. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992. 150 s.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0303/01
Zkratka SM
Název předmětu česky Strojírenská metrologie
Název předmětu anglicky Engineering Metrology
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.