Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programování obráběcích strojů

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou programování CNC obráběcích strojů. Interpretovat a modifikovat CNC programy. Umět vytvořit CNC program pro obrobení zadané součásti.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Josef, BRYCHTA; Andrej, CZÁN; Robert, ČEP; Jiří, KRATOCHVÍL; Jana, PETRŮ;
Marek, SADÍLEK; Dana, STANČEKOVÁ; Tomáš, ZLÁMAL: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3522-8. (http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf)

Doporučená literatura

ŠTULPA, Miloslav. CNC: programování obráběcích strojů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5269-3.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0305/04
Zkratka POS
Název předmětu česky Programování obráběcích strojů
Název předmětu anglicky Programming of Machine Tools
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.