Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programování obráběcích strojů

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou programování CNC obráběcích strojů. Interpretovat a modifikovat CNC programy. Umět vytvořit CNC program pro obrobení zadané součásti.

Povinná literatura

Josef, BRYCHTA; Andrej, CZÁN; Robert, ČEP; Jiří, KRATOCHVÍL; Jana, PETRŮ;
Marek, SADÍLEK; Dana, STANČEKOVÁ; Tomáš, ZLÁMAL: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3522-8. (http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf)

Doporučená literatura

ŠTULPA, Miloslav. CNC: programování obráběcích strojů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5269-3.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-0305/05
Zkratka POS
Název předmětu česky Programování obráběcích strojů
Název předmětu anglicky Programming of Machine Tools
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.