Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metrologie

Cíle předmětu

Studenti po absolvovaní předmětu budou ovládat základy strojírenské metrologie. Jako např. měření délek, rozměrů a manipulaci s měřicími zařízeními.

Povinná literatura

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012, ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory.
[2] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011
[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[2] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[3] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008.
[5]ZÁKON 119/2000 SB.- o metrologii.

Doporučená literatura

[1] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie Praha, SNTL,
1987.
[2] Vačkař,J. a kol.: Jakost a strojírenská metrologie. Návody do cvičení,
Brno, VUT 1993.
[3] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[4] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[5] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001
[6] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum FSI-VUT v Brně, 1998.
[7] Brezina, I.: Základy metrologie úhlů, ALFA/SNTL Bratislava, Praha, 1982.
[8] Brezina, I.: Súradnicové meracie stroje a ich skúšanie, vydava telství ÚNM, 1987.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0309/01
Zkratka MET
Název předmětu česky Metrologie
Název předmětu anglicky Metrology
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.