Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ročníkový projekt II

Cíle předmětu

Uplatnit poznatky získané studiem při zpracování vybrané problematiky v rámci studovaného oboru.
Vybrat vhodné zdroje informací, pracovat s těmito zdroji a využití získaných informací při zpracování daného úkolu.
Prezentovat získané poznatky.

Povinná literatura

MRKVICA, Miloš. Obrábění I. 1.díl. Obrábění nástroji s geometricky definovaným břitem. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1993, 202 s.
MRKVICA, Ivan. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů. 1. část. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1999, 148 s.
SANDVIK Coromant. Příručka obrábění. Praha: Scientia Praha, 1997.
TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 112s., ISBN 80-248-0672-X
BRYCHTA. Josef; ČEP. Robert; NOVÁKOVÁ.Jana; PETŘKOVSKÁ Lenka. Technologie II. 1. díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2007, 119s. ISBN 978-80-248-1641-8
BRYCHTA. Josef; ČEP. Robert; NOVÁKOVÁ.Jana; PETŘKOVSKÁ Lenka. Technologie II. 2. díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2007.142 s. ISBN 978-80-248-1822-1

Doporučená literatura

Další literatura dle zaměření bakalářské práce.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0311/02
Zkratka RPII
Název předmětu česky Ročníkový projekt II
Název předmětu anglicky Grade Project II
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.