Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Obráběcí stroje

Cíle předmětu

Studenti se naučí využívat vhodné obráběcí stroje pro danou technologii obrábění.

Povinná literatura

ADAMEC, Jaromír. Technologie automatizovaných výrob. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2006, 101 s. ISBN 80-248-0871-4

Doporučená literatura

Brychta J. : Výrobní stroje obráběcí. VŠB-TU Ostrava 2003
Šebela A. : Výrobní stroje, I díl - obráběcí stroje, skripta VŠB Ostrava 1990
Ženíšek M.,Jenkut M. : Výrobní stroje a zařízení, SNTL Praha 1990
Šebela A., Šlejmar S.: Výrobní stroje - cvičení z obráběcích strojů skripta VŠB Ostrava 1991
Houša,J. a kol. : Konstrukce číslicově řízených strojů SNTL Praha 1985
SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích
strojů. Vydala: Společnost pro obráběcí stroje Horská 3, Praha, 2002, ISBN 80-
238-8426-3. 119 s.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0314/01
Zkratka OS
Název předmětu česky Obráběcí stroje
Název předmětu anglicky Machine Tools
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.