Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metrologie

Cíle předmětu

V tomto předmětu jsou studenti seznámeni se základními měřicími metodami. Prakticky si vyzkouší vyhodnocení naměřených dat. Absolvováním předmětu Metrologie si zvýší své dovednosti a osvojí si práci na mnohých měřicích zařízeních. Naučí se také pracovat s daty, které měřením získají.

E-learning

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf
[2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008.
http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf
[3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011.
http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Povinná literatura

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[2] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[3] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008.
[4] Petřkovská, L., Čepová L.: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011.

Doporučená literatura

[1] Mlčoch,L., Slimák,I. Řízení kvality a strojírenské metrologie Praha, SNTL,
1987.
[2] Vačkař,J. a kol. Jakost a strojírenská metrologie. Návody do cvičení,
Brno, VUT 1993.
[3] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001.
[4] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum FSI-VUT v Brně, 1998.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0315/01
Zkratka MET
Název předmětu česky Metrologie
Název předmětu anglicky Metrology
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.