Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy třískového obrábění

Cíle předmětu

Při absolvování tohoto předmětu se seznámíte se základními obraběčskými operacemi (soustružení, frézování, vrtání, ruční) a naučíte se používat základní dílenská měřidla.

Povinná literatura

[1] TICHÁ Š., ČADA, R., ADAMEC, J. a kol.: Základy strojírenské technologie, VŠB Ostrava, 1996, I. vyd., 108 s., ISBN 80-7078-300-1.
[2] HRUBÝ, VRBA. Základy technologie obrábění, VŠB Ostrava
[3] BRYCHTA J. Návody do cvičení z obrábění, VŠB - TU Ostrava, 1999
[4] http://homel.vsb.cz/~cep77

Doporučená literatura

[1] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s.
[2] ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0319/02
Zkratka ZTO
Název předmětu česky Základy třískového obrábění
Název předmětu anglicky Fundamentals of Cutting
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.