Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průmyslová stáž II

Cíle předmětu

V tomto předmětu budete pracovat na své bakalářské práci. Naučíte se aktivně řešit problémy strojírenské praxe a aplikovat teoreticky nabyté znalosti.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Podle zaměření bakalářské práce.

Doporučená literatura

Podle zaměření bakalářské práce.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0321/01
Zkratka PSII
Název předmětu česky Průmyslová stáž II
Název předmětu anglicky Industrial Stage II
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.