Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie obrábění

Cíle předmětu

Studenti budou seznámeni s teorií obrábění. Dále zahrnuje studium tepelných jevů při obrábění, opotřebení břitu obráběcího nástroje, trvanlivosti i životnosti obráběcích nástrojů a
optimalizaci podmínek řezání.

Povinná literatura

BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek; PETŘKOVSKÁ, Lenka; NOVÁKOVÁ, Jana. Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007 Dostupné na http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO. ISBN 978-80-248-1505-3 .
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1.
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s.

Doporučená literatura

[1] MÁDL, Jan. Teorie obrábění. Praha, ČVUT PRAHA,1989.
[2] SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. Oxford, Clarendon Press, 1984.
[3] VASILKO, Karol. Nové materiály a technologie ich spracovania. Bratislava,
ALFA 1990


Typ studia navazující magisterskémagisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0501/02
Zkratka TO
Název předmětu česky Teorie obrábění
Název předmětu anglicky Theory of Machining
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Josef Brychta