Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Řízení kvality a metrologie

Cíle předmětu

Prohloubení znalostí posluchačů v oblasti měřicí techniky a přispívá k osvojení si návyků a metod práce pro přesnou metrologickou činnost.
Seznámení posluchačů se základy řízení kvality, koncepcemi řízení kvality, základními dokumenty v oblasti řízení kvality.
Využití statistických metod v řízení kvality produkce ve výrobě. .
Seznámení posluchačů se základními zásadami statistické přejímky.
Využití statistických metod při analýze způsobilosti procesu, výrobního zařízení a měřidla.

Povinná literatura

DVOŘÁK, Rudolf; CHMELÍK, Václav; MAREK, Mirko. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT, 1992. 150 s
TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 112s., ISBN 80-248-0672-X
TICHÁ, Šárka. Strojírenská metrologie – část 2, Základy řízení jakosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 88 s. ISBN 80-248-1209-6
NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVIČOVÁ, Darja; PETŘÍKOVÁ, Růžena; PLURA,Jiří; TOŠENOVSKÝ, Josef. Moderní systémy řízení jakosti/Quality Management. Praha : Management Press, 1998. 280 s.. ISBN80-85943-63-8
NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU, 1996. 99 s.. ISBN 80-7078-318-4

Doporučená literatura

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0502/02
Zkratka RKaM
Název předmětu česky Řízení kvality a metrologie
Název předmětu anglicky Quality Control and Metrology
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Čepová, Ph.D.