Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výrobní stroje obráběcí

Cíle předmětu

Studenti budou seznámeni s konstrukcemi CNC strojů, měřením přesnosti a pracovní kinematikou.

Povinná literatura

BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN
80-248-0237-6. 150 s.
KOCMAN, K. Speciální technologie obrábění. PC-DIR Real, Brno, 1993.ISBN 80-214-
1187-2. 213 s.
SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích
strojů. Vydala: Společnost pro obráběcí stroje Horská 3, Praha, 2002, ISBN 80-
238-8426-3. 119 s.
Šebela A. Výrobní stroje, I díl - obráběcí stroje,skripta VŠB Ostrava 1990
Ženíšek M.,Jenkut M. : Výrobní stroje a zařízení, SNTL Praha 1990
Šebela A., Šlejmar S.: Výrobní stroje - cvičení z obráběcích strojů
skripta VŠB Ostrava 1991
Houša,J. a kol. Konstrukce číslicově řízených strojů SNTL Praha, 1985


Doporučená literatura

BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN
80-248-0237-6. 150 s.
KOCMAN, K. Speciální technologie obrábění. PC-DIR Real, Brno, 1993.ISBN 80-214-
1187-2. 213 s.
SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích
strojů. Vydala: Společnost pro obráběcí stroje Horská 3, Praha, 2002, ISBN 80-
238-8426-3. 119 s.
Šebela A. Výrobní stroje, I díl - obráběcí stroje,skripta VŠB Ostrava 1990
Ženíšek M.,Jenkut M. : Výrobní stroje a zařízení, SNTL Praha 1990
Šebela A., Šlejmar S.: Výrobní stroje - cvičení z obráběcích strojů
skripta VŠB Ostrava 1991
Houša,J. a kol. Konstrukce číslicově řízených strojů SNTL Praha, 1985
Typ studia navazující magisterskémagisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0503/02
Zkratka VSO
Název předmětu česky Výrobní stroje obráběcí
Název předmětu anglicky Production Machine Tools
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Josef Brychta