Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukce a výroba nástrojů

Cíle předmětu

Studenti se seznámí se zásadami konstruování speciálních obráběcích nástrojů. Osvojí si základy výpočtu výchozího povrchu nástroje, kontroly řezné geometrie a návrhu dalších konstrukčních prvků nástroje. V průběhu praktických prací si prohloubí znalosti spojené s technologickými postupy výroby nástroje a s podmínkami jeho údržby.

Povinná literatura

[1] MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1986, 215 s.
[2] ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986, 464 s.
[3] MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje.
Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1989, 192 s.
[4] MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava,
VŠB-TU Ostrava, 1999, 148 s.
[5] MRKVICA, I., ADAMEC, J. Týmová scičení z předmětu Speciální technologie v obrábění. Dostupné z: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.
[6] MRKVICA, I. Současné trendy v obrábění ozubených kol. Doastupné z: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.

Doporučená literatura

[1] MRKVICA, I. Inovace odvalovacího frézování využitím progresivních nástrojových materiálů. 1. vydání, Fakulta výrobních technologií a mangementu, UJEP Ústí nad Labem, 2010, 62 s. ISBN 978-80-7414-294-9 .
[2] MRKVICA, I.Speciální technologie - Výroba ozubených kol I. 1. vydání, VŠB-TU Ostrava, 2009,101 s. ISBN 978-80-248-1931-0.
[3] MRKVICA, I. Speciální technologie - Vároba ozubených kol II. 1. vydání, VŠB-TU Ostrava, 125 s. ISBN 978-80-248-2134-4.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0504/03
Zkratka KVN
Název předmětu česky Konstrukce a výroba nástrojů
Název předmětu anglicky Tools Construction and Production
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica